Diagnose en reparatie

Diagnose en reparatie

Voor een juiste diagnose bij storingen in de complexe systemen van hijskranen en andere machines is vaak verbinding met en toegang tot die verschillende systemen nodig. Door recente trainingen en scholingen beschikken wij over de benodigde kennis, software en toegangsmogelijkheden om deze handelingen uit te voeren.

Doordat machines vaak op een slecht bereikbare plaats of op grote afstand staan, wordt vaak eerst samen met de eigen monteur van de klant een online diagnose uitgevoerd. Soms is door het uitlezen van een storingscode al veel duidelijk. Zo nodig wordt aan de hand van de machineschema’s verder onderzoek gedaan. Als hierna geen duidelijke diagnose is gesteld of het probleem nog niet is opgelost, dan kan een engineer vaak op zeer korte termijn afreizen om een snelle en goede diagnose te stellen en de benodigde reparatie uit te voeren. Mochten onderdelen nodig zijn, dan kunnen wij die tegen zeer scherpe tarieven leveren en eventueel meenemen.

Advies of een diagnose nodig?
Chat openen
Need a quick answer from us? Send a WhatsApp message!